Wzrost zachorowań na Sars-CoV-2 wśród zaszczepionych na Covid-19

Aktualnie, mimo szeroko rozpowszechnionej akcji szczepień preparatami przeciw Covid-19, nadal wzrasta liczba zachorowań wśród populacji świata. Co ciekawe, osoby zaszczepione stanowią nowe źródło transmisji koronowirusa i jego mutacji. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale i niepokojące, że szczepienia zamiast chronić przed Sars-CoV-2, przyczyniają się dodatkowo do szerzenia pandemii. Potwierdzają to cotygodniowe obserwacje prowadzone m.in. przez Instytut Roberta Kocha w Niemczech czy Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia, opublikowane w cenionym periodyku medycznym The Lancet.

Covid-19 nadal zaraża mimo szczepień

Populacje najbardziej wyszczepione preparatami genetycznymi firmy Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson czy Astra Zeneca, należą dzisiaj do największych ognisk trwającej pandemii. Potwierdzają to obserwacje naukowców i środowiska medycznego, którzy na co dzień mają styczność z wirusem m.in. w szpitalach. Jednym z wiarygodnych źródeł tej informacji jest publikacja, która ukazała się w listopadzie 2021 na łamach cenionego czasopisma medycznego The Lancet:

„Oczekiwano, że wysokie wskaźniki szczepień COVID-19 zmniejszą przenoszenie SARS-CoV-2 w populacjach poprzez zmniejszenie liczby możliwych źródeł przenoszenia, a tym samym zmniejszenie obciążenia chorobą COVID-19. Ostatnie dane wskazują jednak, że rośnie znaczenie epidemiologiczne osób zaszczepionych COVID-19.”

Szczepienia, a zachorowalność na Sars-CoV-2 – statystyki ze świata

Przykładów ścisłych powiązań pomiędzy osobami zaszczepionymi, a osobami zarażonymi i chorymi na Sars-CoV-2 jest bardzo dużo. Szczególnie zaobserwowano to w populacjach wysoko wyszczepionych preparatami przeciw Covid-19. W periodyku medycznym The Lancet opublikowano informacje na temat Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela czy w Stanach Zjednoczonych.

  • We Wielkiej Brytanii „ między 39. a 42. tygodniem zgłoszono łącznie 100 160 przypadków COVID-19 wśród obywateli w wieku 60 lat lub starszych. 89,821 wystąpiło wśród w pełni zaszczepionych (89,7%), 3,395 wśród nieszczepionych (3,4%). Tydzień wcześniej wskaźnik przypadków COVID-19 na 100 000 był wyższy w podgrupie zaszczepionych w porównaniu z podgrupą nieszczepionych we wszystkich grupach wiekowych 30 lat lub więcej.”
  • „W Izraelu zgłoszono ognisko szpitalne z udziałem 16 pracowników służby zdrowia, 23 narażonych pacjentów i dwóch członków rodziny. Źródłem był w pełni zaszczepiony pacjent z COVID-19.[…] Czternastu w pełni zaszczepionych pacjentów poważnie zachorowało lub zmarło, u dwóch nieszczepionych pacjentów rozwinęła się łagodna choroba.”
  • „Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) identyfikuje cztery z pięciu największych hrabstw o ​​najwyższym odsetku w pełni zaszczepionej populacji (99,9–84,3%) jako hrabstwa o „wysokim” przenoszeniu.”

Powyższe dane potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia, że szczepienia zamiast chronić, przyczyniają się do zwiększenia liczby zachorowań na Covid-19. Podsumowuje to The Lancet:
„ Wydaje się rażącym zaniedbaniem ignorowanie zaszczepionej populacji jako możliwego i istotnego źródła transmisji przy podejmowaniu decyzji o środkach kontroli zdrowia publicznego.”

Źródło powyższych informacji dostępne jest tutaj:

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?fbclid=IwAR202K8ntGdtxzp1ohDrVfnQ56kVi9o4xpxDI0dQDtjeyxJw84Ed4rW_5gE