Ceniony polski lekarz odchodzi z Izby Lekarskiej – „Nie mogę się pogodzić z takim postępowaniem ogłupiania i oszukiwania Społeczeństwa”.

„ Od wielu lat jestem na emeryturze i nie mogę się pogodzić z takim postępowaniem ogłupiania i oszukiwania Społeczeństwa poprzez wykonywanie bezmyślne procedur i zaleceń koncernów farmaceutycznych. W tej sytuacji dalsze członkowstwo w Izbie mija się z celem.” Tymi oto słowy dr n. med. Jerzy Jaśkowski, zaufany lekarz specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem medycznym, rezygnuje z dalszego członkowstwa w Izbie Lekarskiej. To kolejny lekarz, który nie kryje swojego oburzenia odnośnie traktowania osób chorych i wymagających opieki w polskiej służbie zdrowia.

Dramatyczna sytuacja służby zdrowia w Polsce

Powołując się na Przyrzeczenie Lekarskie i Przysięgę Hipokratesa: „stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podnosić wiadomości świata lekarskiego (…)”, gdański lekarz nie chce już brać udziału w całym tym procederze, który obecnie rządzi światem. Zadaniem, celem i misją każdego lekarza jest pomagać osobom chorym i wymagającym pomocy oraz opieki medycznej. Co jest obecnie albo przekładane w czasie, albo realizowane tylko w minimalnym stopniu. Efekt? Coraz więcej Polaków stara się leczyć samodzielnie w domach, bądź trafia do szpitala na ostatni moment, kiedy jest już za późno na pomoc.

Nigdy sytuacja w polskiej służbie zdrowia nie była dobra, ale tak źle, jak jest obecnie, to jeszcze nie było. Pod przykrywką pandemii, polskie szpitale i przychodnie zostały prawie całkowicie zamknięta dla pacjentów wymagających opieki i pomocy medycznej. Teleporady, na które nawet ciężko się dzisiaj dodzwonić, nigdy nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Szczególnie w przypadku osób ciężko i przewlekle schorowanych, w podeszłym wieku czy małych dzieci, u których przebieg chorób bywa gwałtowny.

Dodatkowo, w poniedziałek 8 marca br., Minister Zdrowia Adam Niedzielski zaleca Narodowemu Funduszowi Zdrowia zawieszenie świadczeń planowych – zabiegów i operacji. Tłumacząc to koniecznością zaoszczędzenia na łóżkach, materiałach, krwi czy potrzebnym personelu medycznym do walki z pandemią. A co z chorymi, nie-covidowymi pacjentami, wymagającymi stałego dostępu do lekarza czy koniecznych zabiegów?

Konstytucyjne prawo Polaków do ochrony zdrowia

Zgodnie z Konstytucją RP, każdy z nas ma prawo do równego dostępu do służby zdrowia. Wspomina o tym także dr n. med. Jerzy Jaśkowski w swojej rezygnacji skierowanej do gdańskiej Izby Lekarskiej: „ Nie może być moje nazwisko łączone, nawet teoretycznie, z instytucją jawnie łamiącą Konstytucję Polski, jak również ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.”

W ramach przypomnienia, jakie mamy prawa jako obywatele Polski, warto przywołać tutaj art. 68 Konstytucji RP pt. Prawo do ochrony zdrowia:

„ 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.”

Dr n. med. Jerzy Jaśkowski to zaufany i doceniany przez pacjentów emerytowany lekarz specjalista Chirurgii Ogólnej w Gdańsku. Aktywny działacz na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Były biegły sądowy oraz były członek sądu Izb Lekarskich oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Medycyny Środowiskowej. Członek Komisji Rządowej dotyczącej katastrofy, która miała miejsce w Czarnobylu. Wieloletni Redaktor Naczelny Forum Ekologicznego i Przewodniczący FRECH.

Lekarz ceniony za swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe, empatię i wrażliwość w stosunku do osób schorowanych, szukających pomocy. Jego stanowcza postawa, którą uzasadnia w złożonej rezygnacji z członkowstwa w Izbie Lekarskiej, nie tylko obrazuje, jak bardzo zła jest obecnie sytuacja służby zdrowia w Polsce. Ale przede wszystkim budzi to poważne obawy pacjentów, którzy bez względu na pandemię, wymagają na co dzień koniecznej pomocy medycznej.

Poniżej treść pisma, jakie dr n. med. Jerzy Jaśkowski złożył w grudniu 2020 r. do Izby Lekarskiej w Gdańsku.