Mleko z MFGM – czym jest MFGM?

Żywienie niemowląt powinno w pełni zaspokajać potrzeby szybko rosnącego organizmu. Mleko matki charakteryzuje się optymalną zawartością poszczególnych składników odżywczych, w tym składników tzw. frakcji tłuszczowej (lipidowej) stanowiącej główne źródło energii dla noworodków i wpływającej na prawidłowy przebieg licznych procesów neurologicznych i immunologicznych. W ostatnich latach przedmiot zainteresowań naukowych stanowią struktury błon otaczających kuleczki tłuszczu mlecznego (MFGM). Według doniesień naukowych, MFGM i ich składniki wywierają wielokierunkowy korzystny wpływ na zdrowie, biorą udział m.in. w prawidłowym rozwoju przewodu pokarmowego, odporności i funkcji poznawczych.

MFGM – co to jest?

Pokarm matki zawiera a optymalną ilość składników odżywczych, dostoswaną do potrzeb młodego organizmu, który dynamicznie się rozwija, a karmienie piersią uznawane jest za złoty standard w żywieniu niemowląt. Zaspokajanie potrzeb żywieniowych maluszków ma kluczowe znaczenie dla całego procesu rozwojowego. W pierwszych latach życia postępuje niezwykle intensywny wzrost układu nerwowego – w ciągu pierwszego roku mózg niemowlęcia zwiększa objętość o 175%! Do nowopoznanych i bardzo obiecujących składników frakcji tłuszczowej występującej w mleku matki należą błony otaczające kuleczkę tłuszczu mlecznego (MFGM).

MFGM (Milk Fat Globule Membrane) to trójwarstwowa, fosfolipidowo-białkowa błona otaczająca każdą kuleczkę tłuszczu mlecznego wydzielaną przez gruczoły piersiowe, złożona z ok. 200 lipidów i białek – związków aktywnych biochemicznie. Jej składniki wpływają na wzmocnienie odporności oraz stymulują rozwój mózgu niemowlęcia.

Dowiedziono, że białka zawarte w MFGM wywierają działanie immunomodulujące i chronią organizm maluszka przed patogenami. Regulują m.in. funkcje limfocytów T odpowiedzialnych za komórkową odpowiedź odpornościową, wykazują działanie przeciwbakteryjne oraz zmniejszają ryzyko infekcji rotawirusowej. Frakcja tłuszczowa MFGM natomiast wpływa na sygnalizację międzykomórkową i reguluje procesy zapalne w organizmie, umożliwia prawidłowy rozwój układu nerwowego i przewodu pokarmowego; sprzyja rozwojowi nabłonka jelitowego i mikrobiomu.

Mleko z MFGM dla niemowląt – doniesienia naukowe

Proces powstawania struktury MFGM dotyczy mleka wszystkich ssaków, nie tylko człowieka. Struktury MFGM odkryto m.in. w mleku krowim. Badania mleka kobiecego wykazały podobieństwo między budową i funkcją MFGM w mleku krowim i kobiecym. Postęp technologiczny umożliwił natomiast zachowanie struktur MFGM z mleka krowiego i ich właściwości bioaktywnych oraz dodanie ich do mleka modyfikowanego.

Wyniki badań naukowych dostarczają coraz dokładniejszych informacji na temat składu i funkcji składników mleka kobiecego, dzięki czemu opracowywane są coraz doskonalsze metody żywienia niemowląt. Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią, powinny być żywione sztucznie. Należy podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby wyłączne karmienie piersią trwało co najmniej 6 miesięcy oraz by – jeśli to możliwe – kontynuować je do 2. roku życia dziecka.

Wyniki badań klinicznych wskazują na lepszy rozwój poznawczy niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym zawierającym MFGM (w porównaniu do dzieci karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym), a także: rzadsze występowanie

zapalenia ucha środkowego oraz biegunki z krwią. Stwierdzono ponadto, że rozwój ogólny maluchów karmionych mlekiem modyfikowanym wzbogaconym MFGM jest podobny do rozwoju dzieci karmionych mlekiem matki.

Mleko modyfikowane dla maluszka – jak wybrać?

Mleko modyfikowane zawierające MFGM jest dostępne na polskim rynku.

Mleko Enfamil Premium MFGM 2* stanowi rozwiązanie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Jego skład został skomponowany w taki sposób, by zaspokajać potrzeby intensywnie rosnącego maluszka. Istnieją również mleka modyfikowane dostosowane do specjalnych potrzeb niemowląt, np. przeznaczone dla dzieci z nietolerancją laktozy, z tendencją do ulewania lub do łagodnych zaburzeń trawienia. Jednak decyzję o wprowadzeniu do żywienia konkretnego mleka modyfikowanego należy za każdym razem konsultować z lekarzem. Lekarz, na podstawie zebranego wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań diagnostycznych, ustali optymalne postępowanie i udzieli porady, które mleko modyfikowane stanowi optymalny wybór i jest dostosowane do konkretnych potrzeb twojego maluszka.

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko infekcji i biegunki oraz chroni przed rozwojem astmy, alergii i chorób o podłożu immunologicznym. Mleko matki wiąże się z funkcją ochronną zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Naukowcy zastanawiają się, czy produkt wzbogacony MFGM może wykazywać analogiczne działanie ochronne. Problem ten stanowi ciekawą perspektywę badawczą, ale jego rozwiązanie wymaga dalszych dużych, kontrolowanych i dobrze zaprojektowanych badań klinicznych.

 

Fontecha J, Brink L, Wu S et al. Sources, Production, and Clinical Treatments of Milk Fat Globule Membrane for Infant Nutrition and Well-Being. Nutrients. 2020;12(6):1607.

Bhinder G. Allaire JM, Garcia C et al. Milk Fat Globule Membrane Supplementation in Formula Modulates the Neonatal Gut Microbiome and Normalizes Intestinal Development. Sci Rep. 2017;7:45274.

Piotrowski M. MFGM – ważna struktura z mleka kobiecego o działaniu wspierającym odporność i rozwój niemowląt. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2019;3/4: 48-52.

Innowacja w żywieniu niemowląt: temat MFGM szeroko dyskutowany w środowisku medycznym. Problemy pielęgnacyjne noworodka i niemowlęcia. [Dodatek do:] Położna. Nauka i Praktyka. 2019;1(45):21-23.

Piotrowski M. MFGM – ważna struktura z mleka kobiecego o działaniu wspierającym odporność i rozwój niemowląt. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2019;3/4: 48-52.

Piotrowski M. MFGM – ważna struktura z mleka kobiecego o działaniu wspierającym odporność i rozwój niemowląt. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2019;3/4: 48-52.

Piotrowski M. MFGM – ważna struktura z mleka kobiecego o działaniu wspierającym odporność i rozwój niemowląt. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2019;3/4: 48-52.

Piotrowski M. MFGM – ważna struktura z mleka kobiecego o działaniu wspierającym odporność i rozwój niemowląt. Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo. 2019;3/4: 48-52.

Kosmala K, Musialik-Świetlińska E, Pietras K. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. T. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 239-240.

Fontecha J, Brink L, Wu S et al. Sources, Production, and Clinical Treatments of Milk Fat Globule Membrane for Infant Nutrition and Well-Being. Nutrients. 2020;12(6):1607.

 

* Ważna informacja: Enfamil Premium MFGM 2, mleko następne, przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i nie powinien być podawany jako substytut mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Enfamil Premium MFGM 2 jest ważnym elementem coraz bardziej urozmaiconej diety i może stanowić podstawę żywienia podczas wprowadzania produktów uzupełniających do diety Twojego dziecka, zgodnie z zaleceniem lekarza. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Produkt powinien być stosowany jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy dbać o zdrową dietę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Nie należy decydować się na nieuzasadnione dokarmianie. Karmienie butelką może powodować osłabienie laktacji. Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia i zapewnia najwięcej korzyści Twojemu dziecku.